Eerste Helmersstraat 335H 1054 EE Amsterdam

137m2
Wonen
4
Kamers
130m2
Perceel
1912
Bouwjaar
- English text below -

Charmant en uniek appartement met een zonnige achtertuin in Helmersbuurt, Amsterdam Oud West!

Welkom in dit bijzondere appartement op de begane grond, met een ruim woonoppervlak van circa 137m2 en een heerlijke achtertuin van ongeveer 37m2 op het zuiden! Deze woning, gehuisvest in een voormalige winkel en onder architectuur gerenoveerd in 2014 in samenwerking met Rietveld Interieurbouw, biedt een gezellige en speelse indeling die perfect past bij modern wooncomfort.
De woning strekt zich uit over de begane grond en het souterrain en beschikt over een lichte en ruime woonkamer, een apart eetgedeelte, een moderne eetkeuken, drie slaapkamers, een badkamer, een toilet en een riante, zonnige achtertuin.

Indeling:
Via de originele gerestaureerde winkeldeur kom je in de hal, die je vervolgens middels een kleine opstap toegang geeft tot de woonkamer.

Bij binnenkomst word je begroet door de ruime living, waar meteen de indrukwekkende hoogte, ca. 3 meter, en de mooie lichtinval van het appartement opvalt. De voormalige etalageruit, van boven tot beneden, aan de voorzijde geeft een ruim uitzicht over de Rhijnvis Feithstraat. De woonkamer en het eetgedeelte zijn gescheiden door een stijlvolle roomdivider met ingebouwde TV. De linkerzijde is voorzien van een strakke moderne inbouwkast, hierdoor is er veel opbergruimte gecreëerd.
Aangrenzend aan de woonkamer bevindt zich de gezellige eetgedeelte met een authentieke haard. De moderne keuken in de uitbouw (voormalige serre) is voorzien van topkwaliteit Miele inbouwapparatuur, waaronder een combi-oven/magnetron, een stoomoven, een ruime koelkast en vriezer. Ook is er een Quooker en een Liebherr wijn klimaatkast aanwezig. Zowel de Pitt Cooking als de afzuigkap zijn geïntegreerd in het composiet aanrechtblad.
De harmonicadeuren kunnen volledig geopend worden, waardoor binnen en buiten naadloos in elkaar overlopen en je optimaal kunt genieten van de zonnige tuin. In de avond kun je voor het huis, op het bankje, nog even heerlijk genieten van de avondzon.
In de tussenhal bevindt zich het moderne toilet en de stijlvolle badkamer met inloopdouche, dubbele wastafel en ingebouwde kast met wasmachine- en drogeraansluiting. Boven de badkamer bevindt zich een vliering waardoor er extra opbergruimte is gecreëerd.
Aan de achterzijde zijn er middels een split level constructie, 2 slaapkamers waarvan er thans 1 in gebruik is als werkkamer. Hierdoor is optimaal gebruik gemaakt van de hoogte. Aan de voorzijde bevindt zich de 3e slaapkamer die tevens dienst kan doen als werkruimte en heeft ruime opbergmogelijkheden middels inbouwkasten. Deze ruimte is tevens voorzien van vloerverwarming.

Zowel de slaapkamer aan de voorzijde in het souterrain en de begane grond als zijn voorzien van vloerverwarming en een naadloze Senso gietvloer die doorloopt naar de badkamer en het toilet.
Beide kamers in het souterrain hebben ramen op straatniveau voor natuurlijke ventilatie en daglicht.
Gelegen in de geliefde Helmersbuurt, een van de leukste wijken van Amsterdam Oud West, biedt deze woning de perfecte balans tussen rust en levendigheid. De Overtoom, Eerste Constantijn Huygenstraat en Jan Pieter Heijestraat bieden een scala aan supermarkten, speciaalzaken en de populaire Ten Katemarkt voor dagelijkse versproducten.
Daarnaast zijn er diverse cafés, restaurants en de trendy Foodhallen op loopafstand. Voor gezinnen zijn scholen en kinderdagverblijven in de nabijheid gelegen. Recreëren en sporten kan op het J.J. Cremerplein en natuurlijk in het beroemde Vondelpark.
De woning is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer, met diverse tram- en buslijnen op de Overtoom die je in een mum van tijd naar o.a. Amsterdam Centraal of Station Lelylaan brengen. Met de auto is er een goede verbinding naar de ringweg A10.
Bijzonderheden:

- Modern appartement, waarbij de oude details behouden zijn gebleven;
- Woonoppervlakte ca. 137,2m2 (de verwarmde serre is meegenomen in de totale woonoppervlakte);
- Achtertuin ca. 37m2;
- Mechanische ventilatie ten behoeve van de natte ruimtes en van het souterrain en de kruipruimte;
- Energielabel A;
- Vloerisolatie en dubbele beglazing;
- Bouwjaar ca. 1912 / 2014 gerenoveerd;
- In het grootste gedeelte van appartement is vloerverwarming aanwezig. C.V.-ketel, Intergas, bouwjaar 2012, jaarlijks onderhouden;
- Betaald parkeren op openbaar terrein en middels vergunning;
- De actieve VvE Eerste Helmersstraat wordt professioneel beheerd door Delair Vastgoed beheer. De maandelijkse servicekosten bedragen € 316,40 per maand;
- Recent onderhoud uitgevoerd in opdracht van de VvE aan het buiten schilderwerk van de kozijnen en het pleisterwerk;
- Gelegen op erfpacht grond, eigendom gemeente Amsterdam. Voortdurende erfpacht tot 30-06-2033. De erfpacht canon 2024 bedraagt € 319,74. Er vindt een jaarlijks indexering plaats. De omzetting naar eeuwigdurende erfpacht vanaf 1 juli 2033 heeft reeds plaatsgevonden, waarbij voor een jaarlijkse betaling van de erfpacht canon is gekozen.

Heb je altijd al gedroomd van een karakteristiek appartement in een van de meest gewilde buurten van Amsterdam? Mis deze unieke kans niet en maak een afspraak voor een bezichtiging!

Aanvaarding in overleg.
----------------------------
Charming and Unique Apartment with a Sunny Backyard in Helmersbuurt, Amsterdam Oud West!

Welcome to this exceptional ground-floor apartment, featuring a spacious living area of approximately 137m2 and a delightful south-facing backyard of about 37m2! This home, located in a former shop and renovated under architectural design in 2014 in collaboration with Rietveld Interieurbouw, offers a cozy and playful layout that perfectly matches modern living comfort.
The property spans the ground floor and the basement, boasting a bright and spacious living room, a separate dining area, a modern eat-in kitchen, three bedrooms, a bathroom, a toilet, and a generous, sunny backyard.

Layout:
Entering through the original restored shop door, you find yourself in the hallway, which leads you up a small step into the living room.
Upon entry, you are greeted by the spacious living area, where the impressive height of about 3 meters and the beautiful natural light of the apartment immediately catch your eye. The former display window, extending from top to bottom at the front, offers a wide view over Rhijnvis Feithstraat. The living room and dining area are separated by a stylish room divider with a built-in TV. The left side features a sleek modern built-in wardrobe, providing ample storage space.
Adjacent to the living room is the cozy dining area with an authentic fireplace. The modern kitchen in the extension (former conservatory) is equipped with top-quality Miele built-in appliances, including a combi-oven/microwave, a steam oven, a spacious refrigerator, and freezer. Additionally, there is a Quooker and a Liebherr wine climate cabinet. Both the Pitt Cooking and the extractor hood are integrated into the composite countertop.
The folding doors can be fully opened, seamlessly blending indoor and outdoor spaces, allowing you to fully enjoy the sunny garden. In the evening, you can relax on the bench in front of the house, enjoying the evening sun.

In the hallway, there is a modern toilet and a stylish bathroom with a walk-in shower, double sink, and a built-in closet with washing machine and dryer connections. Above the bathroom, there is a loft space providing additional storage.
At the rear, through a split-level construction, there are 2 bedrooms, one of which is currently used as a study, making optimal use of the height. At the front is the 3rd bedroom, which can also serve as a workspace, with ample storage space provided by built-in wardrobes. This space also features underfloor heating.
Both the bedroom at the front in the basement and the ground floor have underfloor heating and a seamless Senso cast floor that extends to the bathroom and toilet. Both rooms in the basement have street-level windows for natural ventilation and daylight.
Located in the beloved Helmersbuurt, one of the nicest neighborhoods in Amsterdam Oud West, this home offers the perfect balance between tranquility and vibrancy. The Overtoom, Eerste Constantijn Huygenstraat, and Jan Pieter Heijestraat offer a range of supermarkets, specialty shops, and the popular Ten Katemarkt for daily fresh produce.
Additionally, there are various cafes, restaurants, and the trendy Foodhallen within walking distance. For families, schools and daycare centers are nearby. You can relax and exercise at the J.J. Cremerplein and, of course, in the famous Vondelpark.
The property is well-connected by public transport, with various tram and bus lines on the Overtoom that quickly take you to Amsterdam Central or Station Lelylaan, among others. By car, there is good access to the A10 ring road.

Details:
- Modern apartment, retaining old details;
- Living area approximately 137.2m2 (including the heated conservatory in the total living area);
- Backyard approximately 37m2;
- Mechanical ventilation for the wet areas, basement, and crawl space;
- Energy label A;
- Floor insulation and double glazing;
- Built around 1912 / renovated in 2014;
- Underfloor heating in most of the apartment. Central heating boiler, Intergas, built in 2012, maintained annually;
- Paid parking on public streets and by permit;
- The active VvE Eerste Helmersstraat is professionally managed by Delair Vastgoedbeheer. The monthly service costs are €316.40 per month;
- Recent maintenance performed by the VvE on the exterior paintwork of the window frames and plasterwork;
- Located on leasehold land, owned by the municipality of Amsterdam. Continuous leasehold until 30-06-2033. The 2024 leasehold canon is €319.74, with annual indexation. The conversion to perpetual leasehold from July 1, 2033, has already taken place, opting for annual leasehold canon payments.

Have you always dreamed of a characteristic apartment in one of the most sought-after neighborhoods in Amsterdam? Don’t miss this unique opportunity and schedule a viewing!

Acceptance in consultation.
Details
De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. 27 Huis Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van 27 Huis Makelaars. Tevens sluit 27 Huis Makelaars aansprakelijkheid uit voor externe partijen.
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.
Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.
---------------------------------
The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. 27 House Real Estate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of 27 House Real Estate. 27 House Real Estate accepts no liability for any external parties.
The living surface is measured in accordance with the NEN2580 measurement instructions. The NEN2580 measurement instructions are intended to apply a more consistent and unambiguous way of measuring for giving an indication of the surface of use but does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to differences in interpretation, rounding or limitations when measuring. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
Prospective buyers are expressly invited to do the following: to measure the surface and/or to look at the possibilities of giving your own desired interpretation to the property dimensions and/or hire your own professional company to take measurements. The selling party can give no guarantees on the measurement report.

Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Prijs per m2
€ 8.017
Aangeboden sinds
6 juni 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Soort appartement
Benedenwoning, appartement
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1912
Soort dak
Plat dak
Staat van onderhouden binnen
Goed
Staat van onderhouden buiten
Goed

Oppervlakte en inhoud

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
2
Voorzieningen
Tuin, ventilatie

Buitenruimte

Balkon
Nee
Schuur/berging
Nee

Maandlasten berekenen

De maandlasten voor je woning bestaan uit meer dan alleen de hypotheeklasten. Hieronder vind je een overzicht van de bijkomende kosten en lasten. Zo weet je precies wat je huis per maand gaat kosten. En met de handige vergelijkers kun je ook nog eens snel de beste deals sluiten!

  • Kaart
  • Streetview