Verhuurd

Mozartlaan 340 2555 KS 's-Gravenhage

52m2
Wonen
2
Kamers
0m2
Perceel
1969
Bouwjaar
**** IN VERBAND MET DE VELE AANVRAGEN IS HET MOMENTEEL NIET MEER MOGELIJK OM NIEUWE AFSPRAKEN VOOR BEZICHTIGING TE AGENDEREN***
*** DUE TO THE MANY REQUESTS, IT IS CURRENTLY NO LONGER POSSIBLE TO SCHEDULE NEW APPOINTMENTS FOR VIEWING***

GOED ONDERHOUDEN 2-KAMER APPARTEMENT OP DE 4E VERDIEPING MET HEERLIJK BLALKON, GELEGEN IN HET FLATGEBOUW "WALDECKSTAETE", EEN ROYAAL PARKEERTERREIN EN MET ZEER GUNSTIGE LIGGING TEN OPZICHTE VAN OPENBAAR VERVOERVERBINDINGEN NAAR ALLE WIJKEN VAN DE STAD, WINKELCENTRUM WALDECK, DE BADPLAATS KIJKDUIN EN DE PARKEN OCKENBURGH EN MEER EN BOS.

LET OP: Voor deze woning dient u een huisvestingsvergunning bij de gemeente Den Haag aan te vragen. Hiervoor geldt een maximaal jaarlijks inkomen van 61.148 euro voor een persoon of € 77.521euro voor een huishouden van twee of meer personen.

Indeling: Centrale hal met 2 liften naar de 4e verdieping, galerij, entree appartement. Hal met meterkast, toilet voorzien van fonteintje. Ruime slaapkamer (ca. 3.23x2.88) met toegang tot de betegelde badkamer met inloopdouche, douchescherm en wastafelmeubel. Lichte woon-/eetkamer (ca. 4.25x4.60) met vrij uitzicht en toegang tot het zonnige op het zuidwesten gelegen balkon (ca. 4.49x1.47). Nette half open keuken (ca. 2.38x2.82), in wit uitgevoerd met extra werkblad en wasmachine/vaatwasser aansluiting. Separate berging (ca. 2.95x1.35).

Balkon
Zonnig op het zuidwesten gelegen balkon (ca. 4.49x1.47) met vrij uitzicht.

Bijzonderheden:
- Huurprijs exclusief gas en electriciteit
- Huurprijs inclusief € 200,00 p/m voorschot water en stookkosten
- Bouwjaar: 1969
- Woonoppervlakte: circa 52 m2
- Gebouwgebonden buitenruimte: circa 7m2
- Externe bergruimte : 4m2
- Totale inhoud: circa 154m3
- Energielabel: E
- Oplevering: Gestoffeerd
- 1 slaapkamer
- De elektrische installatie bestaat uit 3 groepen
- Blokverwarming
- Warm water middels een elektrische boiler
- Houten kozijnen met deels dubbele beglazing
- Separate berging
- Beschikbaar per 01-05-2022.

Huurvoorwaarden:
- U dient een (minimaal) netto inkomen aan te tonen van minimaal 2,5 maal de totale huurprijs;
- Op dit adres is een huisvestingsvergunning vereist, zie de site van de gemeente Den Haag (https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-
ontheffingen/woonvergunningen/huisvestingsvergunning-aanvragen.htm)
- Niet beschikbaar voor woningdelers / studenten
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur
- Minimale huurperiode 12 maanden
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden.
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de volgende documenten te overleggen:
Personen van aanvrager en eventuele andere aanvrager:
- Kopie geldig paspoort / ID kaart van aanvrager en eventuele andere aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen)
- Recente werkgeversverklaring(en) niet ouder dan 1 maand
- Kopie van 3 recente opeenvolgende salarisstroken van de aanvrager (Gelieve uw BSN door te strepen)
- Kopie van 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal toegestaan) waarop de betaling van het salaris zichtbaar is
- Definitieve IB jaaropgaaf van de belastingdienst van het afgelopen jaar
- Kopie van bankpas (voorzijde)
- Verklaring van verhuurder / beheerder / eigenaar / hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsverleden
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie personen) van uw gemeente

In geval van echtscheiding
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen (ZZP), directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountants verklaring met balans en winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar, goedgekeurd door gecertificeerd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- Definitieve aanslagen IB 60 van de afgelopen 2 jaar

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze huurbeschrijving geen rechten ontlenen. Van onze kant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle afmetingen en oppervlakten zijn indicatief


WELL MAINTAINED 2-ROOM APARTMENT ON THE 4TH FLOOR WITH LOVELY BLALKON, LOCATED IN THE APARTMENT BUILDING "WALDECKSTAETE", A GENEROUS PARKING LOT AND WITH VERY CONVENIENT LOCATION TO PUBLIC TRANSPORT CONNECTIONS TO ALL DISTRICTS OF THE CITY, SHOPPING CENTER WALDECK, THE BEACH KIJKDUIN AND THE PARKS OCKENBURGH AND MEER EN BOS.

NOTE: For this property you need to apply for a housing permit from the municipality of The Hague. This is subject to a maximum annual income of € 61,148 for a single person or € 77,521 for a household of two or more people.

Layout: Central hall with 2 elevators to the 4th floor, gallery, entrance apartment. Hall with meter cupboard, toilet with hand basin. Spacious bedroom (approx. 3.23x2.88) with access to the tiled bathroom with walk-in shower, shower screen and washbasin. Bright living/dining room (approx. 4.25x4.60) with free view and access to the sunny southwest facing balcony (approx. 4.49x1.47). Open kitchen (approx. 2.38x2.82), in white with extra worktop and washing machine connection. Separate storage room (approx. 2.95x1.35).

Balcony
Sunny southwest facing balcony (approx. 4.49x1.47) with an unobstructed view.

Special features:
- Rent excluding gas and electricity
- Rent including € 200.00 p / m advance water and heating costs
- Year built: 1969
- Living space: approximately 52 m2
- Built outside space: approximately 7m2
- External storage space: 4m2
- Total content: approximately 154m 3
- Energy label: E
- Delivery: Unfurnished
- 1 bedroom
- The electrical installation consists of 3 groups
- Block heating
- Hot water by means of an electric boiler
- Wooden frames with partial double glazing
- Separate storage room
- Available per 01-05-2022.

Rental conditions:
- You must have a (minimum) net income of at least 2.5 times the total rent;
- At this address, a housing permit is required, see the site of the municipality of The Hague (https://www.denhaag.nl/nl/vergunningen-en-
exemptions/housing permits/housing permit applications.htm)
- Not available for house sharing / students
- Guarantee equal to 1 month rent
- Minimum rental period 12 months
- No smoking and no changes may be made to the rented property.
- No statements are made about the allocation policy

In order to be considered for the offered property, you must submit the following documents:
Persons of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN)
- Recent employer's statement(s) not older than 1 month
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of the applicant (Please cross out your BSN)
- Copy of 3 recent successive bank statements (digital allowed) showing the payment of the salary
- Final IB annual statement from the tax authorities of the past year
- Copy of bank card (front side)
- Statement from landlord / manager / owner / mortgage holder of current home with confirmation of good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your municipality

In case of divorce
- Divorce covenant
- Copy of any maintenance payments

For the self-employed (ZZP), director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account for the past 2 years, approved by certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- Final assessments IB 60 of the past 2 years

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative
Lees meer

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
25 maart 2022
Verhuurdatum
20 april 2022
Looptijd
één maand

Kenmerken

Overdracht

Aangeboden sinds
25 maart 2022
Status
Verhuurd
Aanvaarding
Per datum

Bouw

Soort appartement
Galerijflat, appartement
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1969
Soort dak
Plat dak
Staat van onderhouden binnen
Goed
Staat van onderhouden buiten
Goed

Oppervlakte en inhoud

Inhoud van de woning
154 m3
Oppervlakte externe bergruimte
4 m2
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimten
7 m2

Indeling

Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Balkon, schuur/berging, ventilatie, kabel-tv, lift

Buitenruimte

Balkon
Ja
Schuur/berging
Ja

Maandlasten berekenen

De maandlasten voor je woning bestaan uit meer dan alleen de hypotheeklasten. Hieronder vind je een overzicht van de bijkomende kosten en lasten. Zo weet je precies wat je huis per maand gaat kosten. En met de handige vergelijkers kun je ook nog eens snel de beste deals sluiten!

  • Kaart
  • Streetview