Huis Te Landelaan 458 2283 VH Rijswijk

70m2
Wonen
4
Kamers
2555m2
Perceel
1961
Bouwjaar
*** ENGLISH TEXT BELOW***

Gerenoveerd en licht 4 kamer appartement met drie ruime slaapkamers, balkon en ondergelegen eigen berging. Gelegen op uiterst centrale locatie, op loopafstand van winkels aan de Dr H. Colijnlaan, winkelcentrum In de Bogaard, openbaar vervoer (NS station) en uitvalswegen.

Indeling: centraal gesloten entree, trappenhuis naar tweede woonlaag, entree woning, hal (ca. 3.02 x 1.24 m) met video-intercomsysteem, separaat toilet ( ca. 1.02 x 0.95 m), moderne badkamer (ca. 1.38 x 1.96 m) met inloopdouche, wastafelmeubel en handdoekenradiator. Ruime woon / eetkamer met moderne PVC-vloer (ca. 4.36 x 6.36 m) achtergelegen moderne open keuken (ca 3.76 x 2.57 m) met veel kastruimte en voorzien van diverse inbouwapparatuur en toegang tot overdekt achterbalkon ( ca. 1.23 x 3.63 m) met kastruimte, aan de achterzijde gelegen slaapkamer 1 (ca. 2.90 x 1.68 m) slaapkamer 2 (ca. 3.89 x 1.75 m) met wasmachine aansluiting en toegang tot overdekt balkon, aan de voorzijde gelegen riante ouderslaapkamer (ca. 3.66 x 3.02 m). Ruime fietsenberging in onderbouw aanwezig

Huur details:
- Huurprijs per maand € 1.450,00 exclusief gas / water / elektriciteit / tv / internet abonnementen, belastingen
- Bouwjaar: 1961
- Gebruiksoppervlakte: circa 70 m2
- Externe bergruimte: circa 5m2
- Overige inpandige ruimte: circa 1m2
- Gebouw gebonden buitenruimte balkon: circa 6m2
- Totale inhoud: circa 223 m3
- Energielabel: C
- Aantal kamer(s): 4
- Slaapkamer(s): 3
- Ruime woonkamer met moderne open keuken met inbouw apparatuur
- Volledig betegelde badkamer met inloop douche, wastafel en radiator
- Separaat volledig betegelde wandcloset
- Verwarming door middel van CV
- De kozijnen zijn uitgevoerd in hout / kunststof en gedeeltelijk voorzien met dubbel glas (voorzijde)
- Het gehele appartement is uitgevoerd met een PVC-vloer
- Ruim balkon op Zuidwesten
- Beschikbaar per direct

Huurvoorwaarden:
- U moet minimaal een (gezamenlijk) netto inkomen aantonen dat gelijk is aan 3 x de totale huurprijs
- Beschikbaar voor maximaal 3 persoons huishouden zonder kleine kinderen
- Niet beschikbaar voor studenten / woningdelers
- 1 maand waarborg te betalen voor aanvang huurcontract
- 2 maanden kijkrecht voor verhuurder bij beëindiging huurovereenkomst
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden
- Er worden geen uitspraken gedaan over het allocatiebeleid
- Geen huisdieren toegestaan
- Roken is niet toegestaan en er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het gehuurde
- Er worden geen uitspraken gedaan over het toewijzingsbeleid


Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
- Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen)
- Recente werkgeversverklaring(en)
- Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen)
- Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is
- Kopie bankpas (voorzijde)
- Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente

In geval van echtscheiding, aanvullend:
- Echtscheidingsconvenant
- Kopie van alle alimentatiebetalingen, indien van toepassing

Voor zelfstandigen, directeur/aandeelhouders aanvullend:
- Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening van de laatste 2 jaar, goedgekeurd door een beëdigd accountant. (Conceptversie is niet voldoende)
- Kolommen balans winst/verlies lopend jaar
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
- IB 60 verklaring belastingdienst over laatste 2 jaar

Voor gepensioneerden:
- In plaats van een werkgeversverklaring en salarisstrook kan worden volstaan met kopieën van de jaaropgaven van het afgelopen jaar
- Kopie van het AOW-pensioenstrookje
- Kopie van het pensioenstrookje


Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Completely renovated and bright 2 bedroom apartment with three bedrooms, balcony and storage. Located at very central location, within walking distance of stores on the Dr. H. Colijnlaan, shopping center In de Bogaard, public transport (railway station) and roads.

Layout: central closed entrance, staircase to second floor, entrance apartment, hall (approx. 3.02 x 1.24 m) with video intercom system, separate toilet (approx. 1.02 x 0.95 m), modern bathroom (approx. 1.38 x 1.96 m) with walk-in shower, washbasin and towel radiator. Spacious living / dining room with modern PVC flooring (approx. 4.36 x 6.36 m) rear modern open kitchen (approx. 3.76 x 2.57 m) with plenty of cupboard space and equipped with various appliances and access to covered rear balcony ( approx. 1.23 x 3. 63 m) with closet space, at the rear located bedroom 1 (approx. 2.90 x 1.68 m) bedroom 2 (approx. 3.89 x 1.75 m) with washing machine connection and access to covered balcony, at the front located spacious master bedroom (approx. 3.66 x 3.02 m). Spacious bicycle storage in the basement.

Rental details:
- Rent price per month € 1.450,00 excluding gas / water / electricity / TV / internet subscriptions, taxes
- Year built: 1961
- Usable area: approximately 70 m2
- External storage space: approximately 5m2
- Other indoor space: approximately 1m2
- Building-related outdoor space balcony: approximately 6m2
- Total content: approximately 223 m3
- Energy label: C
- Number of room(s): 4
- Bedroom(s): 3
- Spacious living room with modern open kitchen with built-in appliances
- Fully tiled bathroom with shower, sink and radiator
- Separate fully tiled wall closet
- Heating by means of CV
- The windows are made of wood / plastic and partially double glazed (front)
- The entire apartment is equipped with a PVC floor
- Spacious balcony on the southwest
- Directly available

Rental conditions:
- You must demonstrate a (joint) net income that is at least equal to 3x the total rent
- Available for up to 3 person household without small children
- Not available for students / house sharers
- 2 months guarantee to be paid before start of rental period
- No smoking and no changes may be made to the rented property
- No pets allowed
- Smoking is not allowed and no changes may be made to the leased property
- No statements are made about the allocation policy

To qualify for the offered property, you must submit the following documents:
Individuals of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport / ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN)
- Recent employer's statement(s)
- Copy of 3 recent consecutive salary slips of applicant (Please cross out your BSN)
- Copy of 3 recent successive bank statements (digital is allowed) showing the salary to be credited
- Copy of bank card (front side)
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence with confirmation of good payment history
- Extract from the BRP (personal records database) of your municipality

In case of divorce:
- divorce agreement
- Copy any alimony

For self-employed persons, director/shareholders additionally:
- Recent audit certificate with balance sheet and profit and loss account for the last 2 years, approved by a certified accountant. (Draft version is not sufficient)
- Columns balance sheet profit/loss current year
- Recent extract from the Chamber of Commerce (not older than 1 month)
- IB 60 Tax authority statement for last 2 years

For pensioners:
- In place of an employer's statement and pay slips, copies of last year's annual statements will suffice
- Copy of the state pension statement;
- Copy of the pension slip.

This information has been compiled by us with due care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.
Lees meer

Kenmerken

Overdracht

Aangeboden sinds
8 augustus 2022
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
Direct

Bouw

Soort appartement
Galerijflat, appartement
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1961
Soort dak
Plat dak
Staat van onderhouden binnen
Uitstekend
Staat van onderhouden buiten
Uitstekend

Oppervlakte en inhoud

Inhoud van de woning
270 m3
Oppervlakte externe bergruimte
5 m2
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimten
6 m2
Oppervlakte overige inpandige ruimten
1 m2

Indeling

Aantal kamers
4
Aantal slaapkamers
3
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Vve checklist, balkon, schuur/berging, ventilatie, kabel-tv

Buitenruimte

Balkon
Ja
Schuur/berging
Ja

Maandlasten berekenen

De maandlasten voor je woning bestaan uit meer dan alleen de hypotheeklasten. Hieronder vind je een overzicht van de bijkomende kosten en lasten. Zo weet je precies wat je huis per maand gaat kosten. En met de handige vergelijkers kun je ook nog eens snel de beste deals sluiten!

  • Kaart
  • Streetview