Verhuurd

Kinderen van Versteegplein 69 2713 HD Zoetermeer

61m2
Wonen
2
Kamers
0m2
Perceel
1979
Bouwjaar
***ENGLISH TEXT BELOW***

In groene, rustige omgeving gelegen 2-kamer appartement met zonnig balkon. Dit appartement is gesitueerd in een kleinschalig appartementengebouw direct gelegen en verbonden met het naastgelegen hotel, aan de rand de woonwijk 'Driemanspolder´, op wandelafstand van Station Zoetermeer en wijkpark en centraal gelegen nabij wijkwinkelcentrum ´Vijverhoek´, het Stadshart, sportaccommodatie, gezondheidscentra en uitvalswegen (A12). Verzorgde, centrale entree met bellenbord en brievenbussen, afgesloten entree met lift en trappenhuis naar de 3e verdieping,

De groene en ruim opgezette woonwijk 'Driemanspolder' is onlangs nóg aantrekkelijker geworden met het compleet vernieuwde winkelcentrum De Vijverhoek. Een grote supermarkt biedt volop keuze aan de moderne consument en lokale winkeliers, zoals een vaste visboer, maken het winkelcentrum nog completer en gezelliger. Bovendien is de karakteristieke vijver verplaatst én vergroot en biedt deze extra woongenot voor de wijkbewoners.

Indeling: Centrale entreehal op de begane grond met bellentableau en brievenkasten. Afgesloten binnenhal met toegang tot lift en trappenhuis naar de verdiepingen. Entree op gestoffeerde binnenhal, hal v.v. garderobe, meterkast, inpandige schoenenkast en toilet. Lichte woonkamer met brede raampartij met groen uitzicht. Open keuken in L-/hoekopstelling. Via de woonkamer toegang tot de slaapkamer d.m.v. een geluidsarme schuifwand en deur naar deels overdekt, balkon met vrij uitzicht. Vanuit slaapkamer toegang tot de badkamer v.v. ligbad met douche, wastafel.

Maten:
Hal ca. 3,7 m2
Woonkamer ca. 25,2 m2
Keuken ca. 6.2 m2
Slaapkamer ca. 15,3 m2
Badkamer ca. 4,7 m2
Balkon ca. 5,2 m2

Huurdetails:
- Huurprijs is inclusief € 200,00 servicekosten per maand voor stookkosten, elektriciteit, water
- Toeslag servicekosten € 50,00 per maand voor extra persoon
- Waarborgsom gelijk aan 1 maand huur
- Mogelijkheid tot het huren van een parkeerplaats op afgesloten terrein voor € 50,00 per maand
- Minimale huurperiode 12 maanden
- Woonoppervlakte ca. 60 m2
- 1 slaapkamer
- Volledig betegelde badkamer met ligbad/douche
- Ruime keuken
- Wasmachines en drogers aanwezig in gemeenschappelijke wasruimte
- Blokverwarming
- Op loopafstand met alle leuke winkels, dicht bij het stadscentrum, het centraal station

Huurvoorwaarden:
- Huisvestigingsvergunning vereist
- U moet minimaal een (gezamenlijk) netto inkomen aantonen dat gelijk is aan 2,5 x de totale huurprijs
- 1 maand waarborg te betalen voor aanvang huurcontract
- 2 maanden kijkrecht voor verhuurder bij beëindiging huurovereenkomst
- Minimale huurperiode 12 maanden
- Er mag niet gerookt worden en er mogen geen veranderingen aan het gehuurde plaatsvinden
- Er worden geen uitspraken gedaan over het allocatiebeleid

Om in aanmerking te komen voor de aangeboden woning, dient u de onderstaande documenten aan te leveren:
Particulieren van aanvrager en eventuele overige aanvrager:
- Kopie geldig paspoort/ID-kaart van aanvrager en eventuele overige aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen)
- Recente werkgeversverklaring(en)
- Kopie 3 recente opeenvolgende salarisstroken van aanvrager (Gelieve uw BSN door te halen)
- Kopie 3 recente opeenvolgende bankafschriften (digitaal is toegestaan) waarop bijschrijving van het salaris zichtbaar is
- Kopie bankpas (voorzijde)
- Verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar/hypotheekhouder van huidige woning met bevestiging van goed betalingsgedrag
- Uittreksel uit de BRP (basisregistratie van personen) van uw gemeente

In geval van scheiding:
- echtscheidingsovereenkomst
- Kopieer alle eventuele alimentatie

Voor zelfstandigen, bestuurder / aandeelhouders bovendien:
- Recente accountantsverklaring met balans en winst- en verliesrekening over de voorgaande 2 jaar, goedgekeurd door erkende accountant. (conceptversie is niet voldoende)
- Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
- IB 60 Verklaring belastingdienst

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. U kunt aan deze verhuur-beschrijving geen rechten ontlenen. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.


In green, quiet area located 2-room apartment with sunny balcony. This apartment is situated in a small apartment building directly located and connected to the adjacent hotel, on the edge of the residential area 'Driemanspolder', within walking distance of Zoetermeer Station and park and centrally located near district shopping center 'Vijverhoek', the city center, sports facilities, health centers and roads (A12). Well maintained, central entrance with doorbells and mailboxes, closed entrance with elevator and staircase to the 3 floors, with private parking located in the closed parking lot at the rear of the complex.

The green and spacious residential area 'Driemanspolder' has recently become even more attractive with the completely renovated shopping center 'De Vijverhoek'. A large supermarket offers plenty of choice for the modern consumer and local shopkeepers, such as a regular fishmonger, make the shopping center even more complete and pleasant. In addition, the characteristic pond has been moved and enlarged, offering additional living pleasure to the neighborhood residents.

Layout: Central entrance hall on the first floor with doorbells and mailboxes. Enclosed inner hall with access to elevator and staircase to the floors. Entrance on upholstered inner hall, hall with wardrobe, meter cupboard, indoor shoe cabinet and toilet. Bright living room with wide windows with green views. Open kitchen in L- / corner unit. Arch with low-noise sliding door to bedroom / office area, window and door to partially covered balcony with free and green views. From bedroom to bathroom with bathtub with shower, sink.

Dimensions:
Hallway approx. 3.7 m2
Living room approx 25.2 m2
Kitchen approx 6.2 m2
Bedroom approx 15.3 m2
Bathroom approx 4.9 m2
Balcony approx 5.2 m2

Rental details:
- Rent includes € 200,00 service charges per month for heating, electricity, water;
- Surcharge service costs € 50.00 per month for additional person;
- Deposit equal to 1 month rent;
- Possibility to rent a parking spot on closed area for € 50,00 per month
- Minimum rental period 12 months;
- Living area approx 60 m2;
- 1 bedroom;
- Fully tiled bathroom with bath / shower;
- Spacious kitchen;
- Washers and dryers available in common laundry room;
- Block heating;
- Within walking distance with all nice stores, close to city center, central station;

Rental conditions:
- Housing permit required;
- You must have at least a (joint) net income that is equal to 2,5 times the total rent;
- 1 month deposit to be paid before start of rental contract;
- 2 months right of viewing for landlord at termination of lease;
- Minimum rental period 12 months;
- No smoking and no changes may be made to the rented property.
- No statements are made regarding the allocation policy.

To be considered for the offered property, please provide the documents below:
Individuals of applicant and any other applicant:
- Copy of valid passport/ID card of applicant and any other applicant (Please cross out your BSN);
- Recent Employer Statement(s);
- Copy 3 recent consecutive salary slips of applicant (Please cross out your BSN);
- Copy 3 recent consecutive bank statements (digital is allowed) showing crediting of salary;
- Copy of bank card (front and back);
- Statement from landlord/manager/owner/mortgagee of current residence with confirmation of good payment behaviour;
- Extract from the BRP (basic register of persons) of your municipality;

In case of divorce:
- Divorce agreement;
- Copy all alimony payments, if any;

For self-employed, director / shareholders in addition:
- Recent auditor's report with balance sheet and profit and loss account for the previous 2 years, approved by approved auditor. (draft version is not sufficient);
- Recent extract from the Chamber of Commerce;
- IB 60 Tax authority statement.

This information has been compiled by us with the necessary care. You can not derive any rights from this rental description. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All dimensions and surface areas are indicative.
Lees meer

Verhuurgeschiedenis

Aangeboden sinds
1 februari 2022
Verhuurdatum
7 februari 2022
Looptijd
6 dagen

Kenmerken

Overdracht

Aangeboden sinds
1 februari 2022
Status
Verhuurd
Aanvaarding
Per datum

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning, appartement
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
1979
Soort dak
Plat dak
Staat van onderhouden binnen
Redelijk
Staat van onderhouden buiten
Redelijk

Oppervlakte en inhoud

Inhoud van de woning
200 m3
Oppervlakte externe bergruimte
6 m2
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimten
5 m2
Oppervlakte overige inpandige ruimten
1 m2

Indeling

Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Aantal woonlagen
1
Voorzieningen
Balkon, kabel-tv, lift

Buitenruimte

Balkon
Ja
Schuur/berging
Nee

Maandlasten berekenen

De maandlasten voor je woning bestaan uit meer dan alleen de hypotheeklasten. Hieronder vind je een overzicht van de bijkomende kosten en lasten. Zo weet je precies wat je huis per maand gaat kosten. En met de handige vergelijkers kun je ook nog eens snel de beste deals sluiten!

  • Kaart
  • Streetview